Západočeská univerzita prohlubuje spolupráci s ČD – Telematikou

Západočeská univerzita v Plzni a ČD - Telematika spolupracují v celkem šesti oblastech. Jde především o vývoj a budování plzeňského Smart Campusu, vývoj a testování technologických řešení v rámci konceptu Smart City a Internetu věcí (IoT).

257
0
SDÍLET

Další oblastí spolupráce je vývoj a testování softwaru a komunikačních systémů, dále také měření a diagnostika mechanických a elektronických systémů, ale i vývoj a testování hardwaru a spolupráce při vzdělávání a zavádění výsledků do praxe.

„Spolupráce se Západočeskou univerzitou v Plzni má pro nás veliký význam jak v oblasti vývoje, tak i při zavádění nových technologií do praxe,“ uvedl Peter Hudák, ředitel úseku Obchod z ČD – Telematiky. „Věříme také, že se nám díky této spolupráci podaří zaujmout některé absolventy natolik, aby se rozhodli rozšířit naše řady.“

„Jsem velmi rád, že se moderní technologie současné doby implementují a testují na Západočeské univerzitě v Plzni a stávají se tak díky spolupráci Fakulty elektrotechnické se společností  ČD – Telemati

ka přístupné studentům ZČU,“ zdůraznil Jiří Hammerbauer, proděkan pro vědu Fakulty elektrotechnické ZČU. „Studenti a zaměstnanci mají tak možnost seznámit se s nimi, pracovat na jejich rozvoji a pomáhat společnosti podporovat zájem o technické vzdělávání. Děkujeme společnosti ČD – Telematika, že se snaží takto rozšiřovat moderní technologie.“

ČD – Telematika ve spolupráci s firmou SUPTel aktuálně instalovala na parkovišti v areálu Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) celkem 10 parkovacích senzorů. Jde o kompaktní a programovatelné jednotky vybavené elektronikou, která detekuje obsazenost daného místa, ale také další provozní údaje, mimo jiné stav vložené baterie. Rádiová část jednotky vysílá informaci o změně, tedy zda auto právě na místo přijelo, či z něj odjelo. Senzor je zapuštěn do země a může být zakryt příslušným povrchem tak, aby nenarušoval celistvost plochy. Vložená baterie má garantovanou životnost 5 let. Data z těchto konkrétních senzorů budou použita především pro studentské projekty. V běžném životě ale nacházejí uplatnění například u provozovatelů městských systémů parkování. „Partnerem v tomto projektu je i náš dodavatel, plzeňská firma SUPTel, se kterou ČD – Telematika spolupracuje i na dalších projektech,“ doplnil Hudák.

Spolupráce ČD – Telematiky s vysokými školami se neomezuje pouze na ZČU, ale zahrnuje významnou část české akademické obce. Zajišťuje totiž optickou infrastrukturu pro organizaci CESNET, sdružení vysokých škol a Akademie věd České republiky rozvíjející národní e-infrastrukturu. V praxi to znamená, že vysoké školy, které jsou ve sdružení CESNET, stejně tak jako Akademie věd (AV) se svou rozsáhlou sítí pracovišť a společná pracoviště AV a členských vysokých škol využívají služeb ČD – Telematiky, jakožto vlastníka druhé největší optické sítě, která je klíčovou infrastrukturou státu.

ZANECHTE ODPOVĚĎ

Vložte svůj komentář.
Vaše jméno

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.