Jak v ICT zadat veřejnou zakázku a přitom nediskriminovat?

Vypsat správně výběrové řízení může být nečekanou komplikací a tvrdým oříškem nejen pro menší firmy, ale i pro firmy velké a státní instituce, jak dokazují stále se objevující příklady. Společnosti se proto nezřídka svěřují do rukou odborníků, kteří zadavatelům přinášejí velké finanční úspory.

348
0
SDÍLET

Smluvní partner při výběrovém řízení, nejčastěji externí firma, úspěšně provede zadavatele celým procesem zakázky a vybere vítěze, který vyhovuje nastaveným kritériím a zejména je v souladu se zákonem. Tento postup by mohl být více využíván také v ICT oblasti. Pomáhá nejen tam, kde je ze zákona povinné vypisovat výběrová řízení, což je příklad státních institucí, ale také u firem, které naopak chtějí za své peníze dostat adekvátní služby a neplatit zbytečně víc.

Kde je vůle, tam je cesta

V zájmu každé instituce, zejména pak veřejné, by mělo být vždy získání toho, co požaduje. Prioritou je tak nákup podle reálné potřeby a v odpovídající cenové hladině. Chce-li například pořídit software, může sáhnout po nových licencích, použitých, či zvolit kombinaci obojího. Setkáváme se poměrně často s tím, že firmy vědí, jaký software přesně chtějí, ale potýkají se se znalostmi pro vypsání transparentní zadávací dokumentace pro výběrové řízení,“ vysvětluje Patrik Sodoma, Sales Director for Czech Republic společnosti SoftwarePro.

Je-li naopak využita externí společnost, například právníci (kteří v tomto případě vystupují jako odborníci) mají potřebná právní povědomí o legislativě, co se týče výběrových řízení v ČR (především znění a podstatu zákona o zadávání veřejných zakázek). Neexistuje návod, podle kterého by firma pro svůj úspěšný chod potřebovala za všech okolností zcela nové licence. V rámci hospodářského zisku většina z nich preferuje vždy nižší pořizovací cenu. Zde jim mohou přijít vhod druhotné softwarové licence, o kterých Soudní dvůr Evropské unie rozhodl, že jsou legitimní a nepředstavují žádné podnikatelské ani jiné riziko.

Když profitují všechny strany

„Účastnili jsme se výběrového řízení na dodávku Office 2016 do společnosti Teplárny Brno. Celý proces zastřešovali právníci, a tak nedošlo k žádnému zbytečnému diskriminačnímu jednání. Výběrové řízení jsme nakonec vyhráli, a to na základě toho, že jsme splnili veškerá kritéria a podali nejnižší cenovou nabídku,“ informuje Patrik Sodoma a dodává:

„Po vyhodnocení řízení jsme konzultovali dodávku také s IT správcem zadavatele, kde jsme komunikovali způsob dodání, možnosti a také jsme doporučovali použití co nejjednoduššího způsobu nasazování zakoupeného softwaru.“ Nešlo jenom o samotnou dodávku druhotných licencí, ale kvůli jednodušší správě i doporučení použití KMS serveru, což je Microsoftem doporučovaná metoda v případě většího počtu licencí.

Úspory se vyplatí

Teplárny po této kladné zkušenosti od SoftwarePro zakoupily licence opakovaně, když po čase potřebovaly dokoupit další, menší počet licencí (šlo o jednodušší verzi výběrového řízení malého rozsahu). V obou případech přitom nakoupily licence k aktuálním verzím kancelářských balíků s úsporou přibližně 30 % oproti novým licencím. Úspora v tomto případě představovala několik set tisíc korun.

„Pokud je v zájmu získat nejvhodnější nabídku, je nákup přes prostředníka vhodnou volbou. V případě, že se přihlíží k podstatě zákonů, často se ukáže, že druhotné softwarové licence jsou jasnými favority a není důvod jejich pořizování odsuzovat,“ dodává závěrem Patrik Sodoma. Samozřejmě hodně také záleží na účastníkovi výběrového řízení, jestli dokáže a chce poskytnout veškeré informace o jím nabízených produktech – jestli jsou ověřitelné a tudíž bezproblémové.