PŘÍPADOVÉ STUDIE

Domů PŘÍPADOVÉ STUDIE

Hradecká knihovna se chrání před webovými hrozbami s GFI WebMonitor

Knihovna je součástí systému knihoven vykonávajícího koordinační, odborné, informační, vzdělávací, analytické, výzkumné, metodické a poradenské činnosti. V knihovně pracuje cca 90 zaměstnanců, kteří obsluhují...

Nová Mosilana inovovala ochranu dat

Jakožto výrobní podnik generuje Nová Mosilana velké množství provozních dat, která musejí být stále k dispozici. I když ostrá výrobní data včetně ERP systému...

Under Armour: Jak uspokojit lokální poptávku a vylepšit zákaznickou zkušenost

S postupným nárůstem počtu obchodů se Under Armour začal potýkat s problémem zásobování a začal se zajímat o to, jak zajistit, aby bylo v...

Bezpečnost jako služba aneb jak přijít dohledu na chuť

Rozhodnutí o pořízení bezpečnostní technologie sběru NetFlow a služby Security Operation Centra (SOC365) padlo na nejvyšší úrovni managementu, který si uvědomil rizika v oblasti...

Mikroregion Šternbersko zavedl GDPR za necelých 6 tisíc na obec

„Licenci na software pořídil náš svazek pro subjekty, které závazně deklarovaly zájem řešit problematiku implementace obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) prostřednictvím Mikroregionu...

Digital signage v Národním divadle

Společnost ASUS se stala oficiálním technologickým partnerem Národního divadla pro rok 2017, což bylo podmíněno dodáním a zprovozněním digital signage průmyslových panelů a dalšího...

NHL zlepšila díky SAP Hybris digitální komunikaci s fanoušky a zvýšila tržby

Nová sekce se statistikami NHL běží na SAP HANA, in-memory platformě, která dokáže v reálném čase zpracovat obrovské množství dat, a umožňuje tak rychlé...

Areálová síť D-Link ve Vědeckotechnickém parku CAVD

Centrum aplikovaného výzkumu Dobříš (CAVD) podporuje nově vznikající projekty, inovace a nová technologická řešení a jejich transfer do praxe. Poskytuje zázemí, moderně vybavené laboratoře,...

Hannah Czech spoléhá na Kerio Connect

Díky své distribuované struktuře společnost řeší své komunikační potřeby jednak ve své centrále a jednak na svých pobočkách. Primárně je ve společnosti Hannah provozována...

Samsung displeje jako reklamní kanál pro lékárny Dr. Max

Lékárny Dr. Max dnes s přibližně 360 pobočkami představují jednu z největších lékárenských sítí v České republice. Ta dlouhodobě řešila otázku, jak zaujmout příchozí zákazníky,...